સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory      
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
અંક નં. ૨૯૦ July 2018
 • MainJSImage
  બે સવાલઃ બે ખૂટતા જવાબો - જિરાફની ડોક અતિ લાંબી કેમ ? (શી ખબર), જિરાફની શરીરરચના અશક્ય છતાં શક્ય કેમ ? (શી ખબર)

  Read More
 • MainJSImage
  દુનિયા goal હૈઃ ફૂટબોલની મેચમાં થતા રોમાંચપ્રેરક ગોલ પાછળનું સાયન્સ અને મેથ્સ

  Read More
 • MainJSImage
  ઇમરજન્સીઃ ઇન્દિરા ગાંધીએ જ્યારે અદાલતી ફેંસલાને અવગણી પોતાની સત્તા ટકાવવા લોકશાહીને ટૂંપો દીધો

  Read More
 • spacer15
 • spacer16
 • spacer17
spacer1
શોપ ઓનલાઇન / તમામ પ્રકાશનો
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
‘યુદ્ધ ’૭૧’ આસાન અંંગ્રેજીસમયસરવિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૧વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૨
Format:બુક
Pages:૨૧૬
Format:Magazine
Pages:240
Format:Magazine
Pages:80
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૩મોસાદનાં જાસૂસી મિશનોજિંદગી જિંદગીહાથીનાં ટોળામાંસફારી જોકસ- ભાગ-૨
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૦૪
Format:મેગેઝિન
Pages:૧૦૪
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૧૨
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૭૨
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
સફારી જોકસ- ભાગ-૧અંક નં. ૨૮૮અંક નં. ૨૮૭અંક નં. ૨૮૬અંક નં. ૨૮૫
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૭૨
Format:Issue No. 288
Pages:68
Format:Issue No. 287
Pages:68
Format:Issue No. 286
Pages:12
Format:Issue No.285
Pages:12
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૨૮૪અંક નં. ૨૮૩અંક નં. ૨૮૨અંક નં. ૧અંક નં. ૨૭૯
Format:Issue No. 284
Pages:16
Format:Issue 283
Pages:16
Format:Issue 282
Pages:16
Format:Issue 1
Pages:84
Format:Issue 279
Pages:68
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૨૮૦અંક નં.૨૮૧
Format:Issue 280
Pages:68
Format:Issue 281
Pages:68
but-view-detailsbut-view-details
 
Digital Edition Safari Banner