સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory      
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
અંક નં. ૨૯૨ September 2018
 • MainJSImage
  પ્રાણીજગતમાં આત્મગોપન દેખા તો યહીં હૈ, ઢૂંઢા તો નહીં હૈ!

  Read More
 • MainJSImage
  રશિયાની અને જગતની પણ સૌથી અકળ ગોઝારી ઘટનાનું રહસ્ય જ્યારે ૯ મૃતદેહો ભેગું દફન પામ્યું

  Read More
 • MainJSImage
  સવા સો વર્ષથી ઘૂંટણિયા તાણતી એસ્પેરાન્ટો ભાષાની હવે ઓન-લાઇનના ઘોડે તબડક સવારી

  Read More
 • MainJSImage
  સામ્ય વિનાની કેટલીક સરખામણીઓ અને તેમાં રહેલા વિરોધાભાસો પાછળનું વિજ્ઞાન

  Read More
 • MainJSImage
  સમયનું અસ્તિત્વ છે ? + વધુ પાંચ પ્રશ્નો, પણ ઉત્તર તો એકેયનો ઉપલબ્ધ નથી

  Read More
 • spacer15
 • spacer16
 • spacer17
 • spacer18
 • spacer19
spacer1
શોપ ઓનલાઇન / તમામ પ્રકાશનો
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૨૯૦ અંક નં. ૨૮૯‘યુદ્ધ ’૭૧’ આસાન અંંગ્રેજીસમયસર
Format:Issue No. 290
Pages:66
Format:Issue No. 289
Pages:66
Format:બુક
Pages:૨૧૬
Format:Magazine
Pages:240
Format:Magazine
Pages:80
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૧વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૨વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૩મોસાદનાં જાસૂસી મિશનોજિંદગી જિંદગી
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૦૪
Format:મેગેઝિન
Pages:૧૦૪
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
હાથીનાં ટોળામાંસફારી જોકસ- ભાગ-૨સફારી જોકસ- ભાગ-૧અંક નં. ૨૮૮અંક નં. ૨૮૭
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૧૨
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૭૨
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૭૨
Format:Issue No. 288
Pages:68
Format:Issue No. 287
Pages:68
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૨૮૬અંક નં. ૨૮૫અંક નં. ૨૮૪અંક નં. ૨૮૩અંક નં. ૨૮૨
Format:Issue No. 286
Pages:12
Format:Issue No.285
Pages:12
Format:Issue No. 284
Pages:16
Format:Issue 283
Pages:16
Format:Issue 282
Pages:16
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૧અંક નં. ૨૭૯અંક નં. ૨૮૦અંક નં.૨૮૧
Format:Issue 1
Pages:84
Format:Issue 279
Pages:68
Format:Issue 280
Pages:68
Format:Issue 281
Pages:68
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
 
Digital Edition Safari Banner