સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory      
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
અંક નં. ૨૬૭ August 2016
 • MainJSImage
  ઓગસ્ટ ૧પ, ૧૯૪૭ : ભારત જ્યારે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર થવાને બદલે બ્રિટનનું અધિરાજ્ય બન્યું અને દેશ પર અંગ્રેજોનું રાજ પણ ચાલ રહ્યું

  Read More
 • MainJSImage
  સિઆચેનની સૂ ચિત સફર પૂર્વે ‘સફારી’નું લેસન નં.૨ : હિમાલયના ૬,૧પ૩ મીટર ઊંચા બર્ફીલા શિખર સ્તોક કાંગડીને ‘સફારી’એ કેવી રીતે સર કર્યું ?

  Read More
 • MainJSImage
  ભારતનું તેજસ પાક-ચીની JF-17 ની તુલનાએ કેવું છે ?

  Read More
 • MainJSImage
  ફાસ્ટફેક્ટસ : ગેસ જાયન્ટ ગુરુ અને તેનું મુલાકાતી અવકાશયાન જુનો

  Read More
 • MainJSImage
  શત્રુથી પીછો છોડાવવા તેની સામે દુર્ગંધનું ‘રાસાયણિક શસ્ત્ર’ અજમાવતાં પ્રાણી-પંખીઓ

  Read More
Megapixel
Click! Upload! Share!
 • photopathPhoto of Fountain
  Submitted By:jigar pandya
 • photopathPhoto Of Fountain1
  Submitted By:jigar pandya
 • photopathtaj mahal
  Submitted By:kalpesh kanojiya
 • photopathtaj mahal
  Submitted By:kalpesh kanojiya
 • photopathSTAR FISH
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
 • photopathDONA PAULA (GOA)
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
 • photopathUPSTREAM OF DOODHSAGAR
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
 • photopathMOLEM NATIONAL PARK
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
 • photopathKONKAN RAILWAY
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
 • photopathBEACH OF GOA
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
 • photopathVELSAO BEACH
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
 • photopathMOLEM NATIONAL PARK
  Submitted By:PRAKASH BUMTALIA
spacer
browse-gallery icon-uploadનવો ફોટો અપલોડ કરો
 
spacer1
શોપ ઓનલાઇન / તમામ પ્રકાશનો
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
આસાન અંગ્રેજી (નવી આવૃત્તિ:સ્પોકન ઇંગ્લિશ સાથે)મોસાદનાં જાસૂસી મિશનોજિંદગી જિંદગીહાથીનાં ટોળામાંકપિનાં પરાક્રમો
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:240
Format:મેગેઝિન
Pages:૧૦૪
Format:મેગેઝિન
Pages:૧૦૪
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૧૨
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૧૨
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
આસાન અંગ્રેજી (નવી આવૃત્તિ:સ્પોકન ઇંગ્લિશ સાથે)મોસાદનાં જાસૂસી મિશનોજિંદગી જિંદગીહાથીનાં ટોળામાંકપિનાં પરાક્રમો
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:240
Format:મેગેઝિન
Pages:૧૦૪
Format:મેગેઝિન
Pages:૧૦૪
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૧૨
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૧૨
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
 
spacer2 spacer3
Digital Edition