સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory      
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
અંક નં. ૨૯૩ October 2018
 • MainJSImage
  સ્વદેશી ફાઇટર વિમાનો બનાવવાના સફળ પ્રોજેક્ટને જ્યારે સેબોટેજ કરાયો અને ભારત છેક રફાલ સુધી વિદેશોનું ગરજાઉ ગ્રાહક જ રહ્યું

  Read More
 • MainJSImage
  A1 અને A2: બેમાંથી ‘દૂધે ધોયેલું’ દૂધ આપણી દેશી ઓલાદની ગાયોનું A2 કેમ ?

  Read More
 • MainJSImage
  સુપરસવાલઃ ઇસરોએ ૨૦૨૨ના વર્ષમાં સમાનવ અવકાશયાત્રા યોજવાનો કાર્યક્રમ તૈયાર કર્યો છે. ત્રણ અવકાશયાત્રીઓની પસંદગી કયા ધોરણે કરવામાં આવશે ? કેવા પ્રકારની તાલીમ એ ત્રણેયને અપાશે ?

  Read More
 • MainJSImage
  બર્ડ મિસ્ટરી ઓફ જાતિંગાઃ પક્ષીઓની ‘આત્મહત્યા’નું ખૂલવાને બદલે ખાત્મો પામી રહેલું રહસ્ય

  Read More
 • MainJSImage
  ઇતિહાસ ફરીથી લખોઃ રાઇટ બ્રધર્સનું ઘોડું દોડેલું, પણ દશેરાએ નહિ--થેન્ક્સ ટુ ગુસ્તાવ વ્હાઇટહેડ

  Read More
 • spacer15
 • spacer16
 • spacer17
 • spacer18
 • spacer19
spacer1
શોપ ઓનલાઇન / તમામ પ્રકાશનો
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૨૯૦ અંક નં. ૨૮૯‘યુદ્ધ ’૭૧’ આસાન અંંગ્રેજીસમયસર
Format:Issue No. 290
Pages:66
Format:Issue No. 289
Pages:66
Format:બુક
Pages:૨૧૬
Format:Magazine
Pages:240
Format:Magazine
Pages:80
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૧વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૨વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૩મોસાદનાં જાસૂસી મિશનોજિંદગી જિંદગી
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન
Pages:૮૮
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૦૪
Format:મેગેઝિન
Pages:૧૦૪
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
હાથીનાં ટોળામાંસફારી જોકસ- ભાગ-૨સફારી જોકસ- ભાગ-૧અંક નં. ૨૮૮અંક નં. ૨૮૭
Format:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૧૧૨
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૭૨
Format:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
Pages:૭૨
Format:Issue No. 288
Pages:68
Format:Issue No. 287
Pages:68
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૨૮૬અંક નં. ૨૮૫અંક નં. ૨૮૪અંક નં. ૨૮૩અંક નં. ૨૮૨
Format:Issue No. 286
Pages:12
Format:Issue No.285
Pages:12
Format:Issue No. 284
Pages:16
Format:Issue 283
Pages:16
Format:Issue 282
Pages:16
but-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-detailsbut-view-details
HomeThumbImageHomeThumbImage
અંક નં. ૧અંક નં.૨૮૧
Format:Issue 1
Pages:84
Format:Issue 281
Pages:68
but-view-detailsbut-view-details
 
Digital Edition Safari Banner