સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > પાછલા અંકો

પાછલા અંકો

સફારીના અગાઉ પ્રગટ થઇ ચૂકેલા અંકો અહીં ક્રમવાર દર્શાવ્યા છે. આપે જો સફારીની  ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભર્યું હોય તો આપ જે તે અંકના ટાઇટલ પર ક્લીક કરી તેને વાંચી શકો છો. જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભર્યું નથી તેઓ જે તે અંકની માત્ર પ્રિવ્યૂ વર્ઝન જોઇ શકે છે.

 
નોંધ:- સફારીની વેબસાઇટ પર હાલ કેટલાક જૂના અંકો ડિજિટલ સ્વરૂપે મૂક્યા છે. બીજા અંકોને ડિજિટલ સ્વરૂપ આપવાનું કાર્ય અત્યારે ચાલુ છે. જે તે અંકોને જેમ જેમ ડિજિટલ સ્વરૂપ મળતું જશે તેમ તેને પાછલા અંકોના વિભાગમાં વાચકો માટે ઓનલાઇન મૂકવામાં આવશે.
 
 
Page 1 of 8
Page 1 of 8