સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > સંપર્ક

સંપર્ક

*આપનું નામ:
*આપનું ઇમેલ સરનામું:
*વિષય:
વેબપેજ જોવામાં મુશ્કેલી:
* ટિપ્પણી:
* વેરિફિકેશન કોડ:
MakeImage
 
હર્ષલ પબ્લિકેશન

401-404, આર્યન ગ્લોરિયા,
સેલિબ્રેશન સિટી સેન્ટરની સામે,
સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ – 380058

ફોનઃ 9426801698
મોબાઇલ નંબર :02717488550
સોમવાર થી શનિવાર સવારના ૧૦ થી સાંજના ૬ સુધી
ઇ-મેઇલ: info@safari-india.com
subscriptions@safari-india.com