સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > મેગાપિક્સેલ | Click! Upload! Share!

મેગાપિક્સેલ |

Click! Upload! Share!
મેગાપિક્સેલ એ સફારીના વાચકોએ તેમના કેમેરા વડે ખેંચેલી અને સફારીની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન મૂકેલી તસવીરોની ફોટો ગેલેરી છે.
વાચકોએ અપલોડ કરેલી કેટલીક તસવીરો અહીં જુઓ.
Page 1 of 2  
Bouncy Squirrel
Bouncy Squirrel
Submitted By: Aghara Pragajibhai
Bird
Bird
Submitted By: sunilkumar jakhaniya
alang shipbreaking yar
alang shipbreaking yar
Submitted By: kaushik patel
Dal Lake
Dal Lake
Submitted By: Jaydipsinh Mori
molem national park
molem national park
Submitted By: PRAKASH BUMTALIA
Cherry Blossom- NJ USA
Cherry Blossom- NJ USA
Submitted By: Dharmesh Patel
Grand Canyon North rim
Grand Canyon North rim
Submitted By: Dharmesh Patel
VARKLA BEECH 4
VARKLA BEECH 4
Submitted By: manish liya
VARKLA BEECH 3
VARKLA BEECH 3
Submitted By: manish liya
Western Ghat, India
Western Ghat, India
Submitted By: Mehul Tewar
MOLEM NATIONAL PARK
MOLEM NATIONAL PARK
Submitted By: PRAKASH BUMTALIA
VELSAO BEACH
VELSAO BEACH
Submitted By: PRAKASH BUMTALIA
 
Page 1 of 2