સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > રજિસ્ટ્રેશન
રજિસ્ટ્રેશન
*આપનું નામ:
*પિતા/પતિ નું નામ:
*આપની અટક:
*ઇમેઇલ:
*પાસવર્ડ:
*કન્ફર્મ પાસવર્ડ:
* વેરિફિકેશન કોડ:
MakeImage
 
રજીસ્ટ્રેશન કરવાના લાભ
arrow1 સમયની બચત--આપનું બિલિંગ અને ડિલિવરી સરનામું સફારીના ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થયેલું રહેશે. પરિણામે શોપિંગ સમયે સરનામું ટાઇપ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.
arrow1 ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ--સફારીના ગ્રાહકોને મળવાપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટના તેમજ અન્ય લાભની વિગતો ઇમેલ મારફત મેળવો.
arrow1 માય અકાઉન્ટ--આપના લવાજમ અંગેની, ભૂતકાળમાં કરેલા ઓર્ડર વિશેની તેમજ ઓર્ડરની લેટેસ્ટ સ્થિતિ અંગેની માહિતી પળવારમાં મેળવો