સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > શોપ ઓનલાઇન
spacer1 spacer2
icon-your-cart શોપિંગ કાર્ટ
કુલ આઇટમ
0
રકમ USD 0.00
વળતર USD 0.00
કુલ રકમ USD 0.00
No Product Selected.
 
નોંધ:- ઓર્ડરનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય USD 1.00 જરૂરી છે.

શોપ ઓનલાઇન

હર્ષલ પબ્લિકેશન્સ તેમજ તેની સહયોગી સંસ્થાઓએ પ્રગટ કરેલાં પુસ્તકો તેમજ સામયિકો -
 
નોંધ:- અહીં પુસ્તકો તેમજ સામયિકોની જે કિંમતો લખી છે તેમાં પોસ્ટેજ યા કુરિયર ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી. આ ચાર્જ અલગથી લેવામાં આવે છે.
પુસ્તકો તેમજ સામયિકો ને ભારતની બહારના સ્થળ પર મોકલવા માટે  info@safari-india.com પર સંપર્ક કરો.
Page 1 of 1  
spacer4
 • Thumbnail
  ‘આ છે સિઆચેન’ : વિશ્વના સૌથી વિષમ યુદ્ધક્ષેત્રની મુલાકાતનું સફરનામું

  લેખક:હષૅલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:232
  Price: USD 11.00
               INR 450.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  આસાન અંગ્રેજી (નવી આવૃત્તિ:સ્પોકન ઇંગ્લિશ સાથે)

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય, સંપાદક : હર્ષલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:240
  Price: USD 7.00
               INR 300.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  સમયસર

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય, સંપાદક : હર્ષલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:80
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૧

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન
  પાના:૮૮
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૨

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન
  પાના:૮૮
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  વિશ્વવિગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ - ભાગ ૩

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન
  પાના:૮૮
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  મોસાદનાં જાસૂસી મિશનો

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય, સંપાદક : હર્ષલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:૧૦૪
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  વીસમી સદીની અજોડ સત્ય ઘટનાઓ

  લેખક:હર્ષલ પુષ્કર્ણા , સંપાદક : હર્ષલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:૮૮
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  જિંદગી જિંદગી

  લેખક:વિજયગુપ્ત મૌર્ય
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન
  પાના:૧૦૪
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  હાથીનાં ટોળામાં

  લેખક:વિજયગુપ્ત મૌર્ય
  ફોર્મેટ:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:૧૧૨
  Price: USD 3.00
               INR 120.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  સફારી જોકસ- ભાગ-૨

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:૭૨
  Price: USD 1.00
               INR 20.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  સફારી જોકસ- ભાગ-૧

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય
  ફોર્મેટ:મેગેઝિન (સોફ્ટ બાઉન્ડ)
  પાના:૭૨
  Price: USD 1.00
               INR 20.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
Page 1 of 1