સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > શોપ ઓનલાઇન
spacer1 spacer2
icon-your-cart શોપિંગ કાર્ટ
કુલ આઇટમ
0
રકમ USD 0.00
વળતર USD 0.00
કુલ રકમ USD 0.00
No Product Selected.
 
નોંધ:- ઓર્ડરનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય USD 1.00 જરૂરી છે.

શોપ ઓનલાઇન

હર્ષલ પબ્લિકેશન્સ તેમજ તેની સહયોગી સંસ્થાઓએ પ્રગટ કરેલાં પુસ્તકો તેમજ સામયિકો -
 
નોંધ:- અહીં પુસ્તકો તેમજ સામયિકોની જે કિંમતો લખી છે તેમાં પોસ્ટેજ યા કુરિયર ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી. આ ચાર્જ અલગથી લેવામાં આવે છે.
પુસ્તકો તેમજ સામયિકો ને ભારતની બહારના સ્થળ પર મોકલવા માટે  info@safari-india.com પર સંપર્ક કરો.
Page 1 of 3  
spacer4
 • Thumbnail
  અંક નં. ૧

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 1
  પાના:84
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૨

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 262
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 30.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૩

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 263
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૪

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 264
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૫

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 265
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૬

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 266
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૭

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 267
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૮

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 268
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૬૯

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 269
  પાના:68
  Price: USD 2.00
               INR 60.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૭૦

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 270
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૭૧

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 271
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૭૨

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 272
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 35.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
Page 1 of 3