સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > શોપ ઓનલાઇન
spacer1 spacer2
icon-your-cart શોપિંગ કાર્ટ
કુલ આઇટમ
0
રકમ USD 0.00
વળતર USD 0.00
કુલ રકમ USD 0.00
No Product Selected.
 
નોંધ:- ઓર્ડરનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય USD 1.00 જરૂરી છે.

શોપ ઓનલાઇન

હર્ષલ પબ્લિકેશન્સ તેમજ તેની સહયોગી સંસ્થાઓએ પ્રગટ કરેલાં પુસ્તકો તેમજ સામયિકો -
 
નોંધ:- અહીં પુસ્તકો તેમજ સામયિકોની જે કિંમતો લખી છે તેમાં પોસ્ટેજ યા કુરિયર ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી. આ ચાર્જ અલગથી લેવામાં આવે છે.
પુસ્તકો તેમજ સામયિકો ને ભારતની બહારના સ્થળ પર મોકલવા માટે  info@safari-india.com પર સંપર્ક કરો.
Page 1 of 2  
spacer4
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૪

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No. 284
  પાના:16
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૩

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 283
  પાના:16
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૨

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 282
  પાના:16
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં. ૧

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 1
  પાના:84
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૭૯

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 279
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૦

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 280
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં.૨૮૧

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 281
  પાના:68
  Price: USD 2.00
               INR 70.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  हे आहे सिआचेन

  લેખક:हर्षल पुष्कर्णा
  ફોર્મેટ:બૂક (સોફ્ટ બાઉન્ડ
  પાના:232
  Price: USD 11.00
               INR 450.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  This Is Siachen

  લેખક:Harshal Pushkarna
  ફોર્મેટ:Book
  પાના:232
  Price: USD 11.00
               INR 450.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  આ છે સિઆચેન

  લેખક:હષૅલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:Magazine
  પાના:232
  Price: USD 11.00
               INR 450.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  આસાન અંંગ્રેજી

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય, સંપાદક : હર્ષલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:Magazine
  પાના:240
  Price: USD 7.00
               INR 300.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  સમયસર

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય, સંપાદક : હર્ષલ પુષ્કર્ણા
  ફોર્મેટ:Magazine
  પાના:80
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
Page 1 of 2