સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > શોપ ઓનલાઇન
spacer1 spacer2
icon-your-cart શોપિંગ કાર્ટ
કુલ આઇટમ
0
રકમ USD 0.00
વળતર USD 0.00
કુલ રકમ USD 0.00
No Product Selected.

શોપ ઓનલાઇન

હર્ષલ પબ્લિકેશન્સ તેમજ તેની સહયોગી સંસ્થાઓએ પ્રગટ કરેલાં પુસ્તકો તેમજ સામયિકો -
 
નોંધ:- અહીં પુસ્તકો તેમજ સામયિકોની જે કિંમતો લખી છે તેમાં પોસ્ટેજ યા કુરિયર ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી. આ ચાર્જ અલગથી લેવામાં આવે છે.
પુસ્તકો તેમજ સામયિકો ને ભારતની બહારના સ્થળ પર મોકલવા માટે  info@safari-india.com પર સંપર્ક કરો.
Page 1 of 2  
spacer4
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૯૦

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No. 290
  પાના:66
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૯

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No. 289
  પાના:66
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  ‘યુદ્ધ ’૭૧’

  લેખક:નગેન્દ્ર વિજય
  ફોર્મેટ:બુક
  પાના:૨૧૬
  Price: USD 8.00
               INR 350.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૮

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No. 288
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૭

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No. 287
  પાના:68
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૬

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No. 286
  પાના:12
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૫

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No.285
  પાના:12
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૪

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue No. 284
  પાના:16
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૩

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 283
  પાના:16
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
 • Thumbnail
  અંક નં. ૨૮૨

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 282
  પાના:16
  Price: USD 1.00
               INR 40.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં. ૧

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 1
  પાના:84
  Price: USD 2.00
               INR 50.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
  Thumbnail
  અંક નં.૨૮૧

  લેખક:
  ફોર્મેટ:Issue 281
  પાના:68
  Price: USD 2.00
               INR 70.00
  MORE DETAILS button-add-to-cart
Page 1 of 2