સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
હોમ > સાઇટમૅપ

સાઇટમૅપ

 
• હોમ
Home
ચાલુ અંક
પાછલા અંકો
ઓનલાઇન શોપિંગ
લવાજમ
 
• માય અકાઉન્ટ
My Account
માય પ્રોફાઇલ
પાસવર્ડ બદલો
ઓર્ડરની વિગત
લવાજમની વિગત
  Sitemap Logo  
• અધર લિંક્સ
Other Links
સજેસ્ટ ધિસ સાઇટ
નવો ફોટો અપલોડ કરો
• અબાઉટ અસ
About Us
 
• સંપર્ક
Contact Us
સંપર્ક
હેલ્પ ડેસ્ક
• પ્રાઇવસિ પોલિસિ
Policy
ટર્મસ ઑફ યુઝ
પ્રાઇવસિ પોલિસિ