સફારીની ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ ભરી ચૂકેલા વાચકો તેમના યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ થકી સફારીની સંપૂર્ણ વેબસાઇટ એટલે કે પાછલા અંકો, ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણી શકે છે.

જે વાચકોએ ડિજિટલ એડિશનનું લવાજમ નથી ભર્યું, છતાં તેઓ ઓનલાઇન શોપિંગ, ઇન્સ્ટારીડ, મેગાપિક્સેલ વગેરે વિભાગો માણવા માગે છે તેઓ પોતાનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વાપરીને અહીં લોગઇન કરે. લોગઇન કર્યા પછી આપ આપનો પાસવર્ડ તેમજ પ્રોફાઇલ માય એકાન્ટમાં બદલી શકો છો.

રજીસ્ટર્ડ યુઝર્સ

Fields in RED are mandatory
Forgot Password?

નવા ગ્રાહકો અહીં રજીસ્ટર કરે

સફારીની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ નથી ?
તો આજે જ રજીસ્ટર થઇ વેબસાઇટના વિવિધ વિભાગો માણો.

Safari magazine the amazing resource of knowledge
Screen Reader Access Accessibility & Usability options & help Decrease text size Normal text size Increase text size Standard Contrast View High Contrast View
 
મેગાપિક્સેલ

ફોટોગ્રાફીનો શોખ ધરાવો છો? તો આપના કેમેરામાં કેદ થયેલી પ્રાકૃત્તિક દ્રશ્યોની, જોવાલાયક સ્થળોની, પ્રાણીપંખીની કે પછી અન્ય રસપ્રદ વિષયોની તસવીરો હવે સફારીની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરો અને સફારીના સભ્યોને તે તસવીરો જોવાનો લહાવો આપો!

સફારીની ગરીમાને ન શોભે તેવા, વાંધાજનક ગણી શકાય તેવા, ફિલ્મી તેમજ પર્સનલ ફોટોગ્રાફ અહીં અપલોડ કરવા નહિ. સફારીની વેબસાઇટના ફોટો એડમિનિસ્ટ્રેટરે માન્ય/મંજૂર રાખેલા ફોટાઓ જ અહીં પ્રદર્શિત થશે, જેની નોંધ લેશો.
* ફોટાનું શીર્ષક:
* ફોટો અપલોડ કરો:
[ફોટાની મહત્તમ સાઇઝ ૮૦૦x૬૦૦ અથવા ૧૦૨૪x૭૬૮ હોવી જોઇએ.]